11 avställda ambulanser i Stockholm

AMBULANS_3_webb

41 prio 2 uppdrag väntade och det fanns inga lediga ambulanser för prio 1 uppdrag vid lunchtid i går (Läs;  onsdag 19/8).

Ambulanspersonal som vi pratat med uppger att de känner sig trötta, okoncentrerade och uppgivna på grund av personalbrist och alla avställda ambulanser.

– Samma källa menar att det påverkar personalens möjligheter att göra ett bra jobb, och att risken ökar för att något går fel för patienterna. När man inte hunnit äta på en hel dag då är man inte alltid helt okej.

Den 21 maj 2015 skrev SLL på sin hemsida:

Högre kapacitet i sommarens ambulanssjukvård.

– Man ska kunna känna sig trygg med att ambulanserna finns där när de behövs och därför har vi lagt ner mycket arbete på att planera resurserna så att varje bil används på rätt sätt, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Sedan förra året har ytterligare tre ambulansfordon tillkommit vilket gör att länet nu har 71 ambulanser som tar hand om akut sjuka och olycksfall. Ambulanserna dirigeras av SOS Alarm över hela länet.

För att de ambulanser som är i drift under sommaren främst ska fokusera på de akuta uppdragen används också fyra sjuktransporter.

– Personalbristen och bristen på ambulanser, många fordon är på service och reparation, som råder inom ambulanssjukvården i Stockholm under semestern äventyrar patientsäkerheten, enligt nämnda källa som vill vara anonym.

– Avtalet mellan ambulansföretagarna och Stockholms Läns Landsting (SLL) tycks i realiteten vara helt tandlöst. Vi har under flera år påtalat att leverantörerna inte klarar av att uppfylla det man lagt anbud på och får betalt för. Priset för denna nonchalans får betalas av sjuka och skadade som inte får någon ambulans och utmattad personal som inte ens hinner äta säger Henrik Johansson, förbundsordförande på  ALARM-Ambulansförbundet

Text: Sven Åsheden  Foto: SLL

ANNONSER