Poliser mår dåligt på jobbet

Riskerna för psykisk ohälsa bland svenska poliser är stora. Emotionell utmattning och cynism drabbar poliser både i högre grad än andra yrkesgrupper och poliser i andra länder.

Läs mer: http://www.vk.se/946668/poliser-mar-daligt-pajobbet