SJÖFARTSVERKET. När Sverige brann som värst brann det på minst ett 30-tal platser samtidigt. En av sjö- och flygärddningscentralen, JRCC:s flygräddningsledare, Christer Ekeroth gjorde några tuffa dygn i Myndigheten för samhällsskydd, MSB:s flygcell för att stötta de flygande enheterna.