Kräver större ambulans

REGION VÄSTMANLAND / Ambulanssjukvården i Västmanland har begärt mer pengar till en större ambulans, för att bland annat kunna transportera kraftigt överviktiga patienter.

Läs mer: