Läkarambulansen är under utredning

GÖTEBORG. Enheten bemannas av en prehospitalt mycket erfaren specialistläkare inom anestesi och intensivvård samt en mångårigt ambulanserfaren sjuksköterska med specialistutbildning inom samma område. … [Läs mer...]