God samverkan föder nya idéer – ambulanssjukvård i utveckling

BORÅS. Hur kvalitetssäkrar vi svensk ambulanssjukvård? Kan ett regionalt strokeregister rädda liv? Vilka är det som åker ambulans fyra gånger eller mer per år? Detta är exempel på frågor som … [Läs mer...]

Akut läge i fokus för stor konferens

BORÅS. Över 200 professionella och forskare inom prehospital akutsjukvård samlades i förra veckan i Borås. … [Läs mer...]