Lyckat test med akutbil i psykiatrin

GÖTEBORG. Den psykiatriska akutbilen åker ut på larm till suicidbenägna personer i Göteborg. I åtta fall av tio kan de bli hjälpta direkt på plats. Nu

Lyckat test med akutbil i psykiatrin

GÖTEBORG. Den psykiatriska akutbilen åker ut på larm till suicidbenägna personer i Göteborg. I åtta fall av tio kan de bli hjälpta direkt på plats.