Brandmän i fler tätorter ska åka på hjärtstopp

UPPSALA. Under hösten utökas ambulansens samarbete med Uppsala brandförsvar, som driver räddningstjänst i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Heltidsanställda brandmän kommer att rycka ut på … [Läs mer...]