Storstockholms brandförsvar söker en personalplanerare

Ditt uppdrag är att planera, utveckla och följa upp bemanningen samt hantera avvikelser från den lagda bemanningsplanen.

Länk till jobbet: