Filosofiska verktyg inom ambulanssjukvården

I stort sett alla livsfrågor berör det filosofiska fältet. Vissa hävdar att den tidiga psykologin föddes ur filosofin och det senare släktskapet med ämnet omvårdnad är tydligt. Därför tror jag att filosofi kan fylla en viktig funktion inom ambulanssjukvården.

Nu är det igång på allvar

Meningen som utgör rubrik till denna artikel, är hämtat från en händelse i Paris, en kväll i början av september 1939. Och ”det”, det är kriget. Människor organiserade sig för att spika upp mobiliseringsplakaten på husväggar och plank.

Blygsamhetens beredskapsmantel börjar bli tunn

Beredskapsfrågan diskuteras nu mer flitigt och jag tror att det kommer bli en viktig valfråga inför kommande valrörelse. Allt fler börjar ifrågasätta landstingens tjusiga foldrar i fyrfärg, där beredskapen vid en första anblick ser ut att vara heltäckande och på tå.

1000 timmars sorg för Göteborg*

I Skåne rasar fackliga företrädare över 100 avställda ambulanstimmar, och ett enskilt bolag hängs gång efter annan ut som den stora syndabocken.

Vad vi verkligen borde oroa oss för

Finns det skäl att oroa sig för Stockholms läns landstings syn på ambulansberedskap?

Söndagskrönikan om ambulanser som inte finns

Jag är övertygad om att många medborgare skulle ta sig för pannan om de visste att inkommande sjukvårds- och olyckslarm till larmnumret 112 ofta samlas på hög, då det saknas ambulanser att skicka ut. Ambulanserna är nämligen upptagna med andra uppdrag.