Viking 18 gör vad sjukvården borde göra – de övar


På nio platser i sex länder samarbetar i detta nu cirka 2 500 personer och göra sitt yttersta för att öva sig i hur demokratin kan hantera en internationell kris. I lördags hade jag förmånen att gästa en av dessa platser och på nära håll få följa arbetet med att lösa en omfattande internationell kris.

Övningen Viking ger civila organisationer och Försvarsmakten möjligheter att samöva på att hantera fredsbevarande operationer. Övningen bygger på ett realistiskt scener som kan uppstå vid internationella freds- och konflikthanteringsinsatser. Många organisationer deltar och fler borde delta vid denna viktiga övning. Det vore ett ypperligt tillfälle för regioner och landsting att medverka vid övningar som ”Viking” och förstås genomföra fler övningar såväl regionalt som nationellt.

Genom att samverka med försvarsmakten och andra aktörer kan den civila beredskapen vässas betydligt. Behovet av omedelbar beredskap i fredstid vid kriser och oro i vår omvärld är utan tvekan påkallad. Därför blir också kraven på övning och underrättelse viktigare för varje dag. I den händelse en storskalig kris skulle utbryta i riket, så kommer sjukvården i allmänhet och ambulanssjukvården i synnerhet engageras.

Realism

Sedan starten 1999 har scenariot ökats på efter hand med aktuella inslag vart efter omvärlden förändrats. Viking utspelar sig i det fiktiva konflikthärjade landet Bogaland. Deltagarna övar på freds- och krishantering på land, till sjöss och i luften samtidigt som organiserad brottslighet breder ut sig och skydd av civila intar en central roll i övningen. Viking 18 är en datorstödd övning där händelsemomenten kommuniceras via datanätverk. En spelad mediabevakning med en egen nyhetskanal och en tidning kommer ut varje dag. Detta är enligt övningsledningen en viktig del för att förstärka realismen i övningen. Realismen möter mig direkt när jag gästar övningen, och är av många skäl nödvändig för att ge övningen den spännvidd som krävs för att förbereda respektive organisation för olika scenarier. Allt sker i ett högt tempo.

Övningen leds från Ledningsregementet i Enköping men deltagare finns även på plats i Karlskrona, Kungsängen och Uppsala där sjö- land- och flyghögkvarter upprättats. Internationellt finns deltagare även i Brasilien, Bulgarien, Finland, Irland och Serbien.

Sverige har arrangerat övningen ”Viking” sedan 1999 med fokus på fredsbevarande och internationell krishantering på stabsnivå. I övningen medverkar utöver militär ett 80-tal organisationer såsom FN, Nato, EU, polisen, tullen och kriminalvården. Generalmajor Anders Brännström som jag skrev om i min förra krönika är övningsledare för Viking 18, leder Viking 18.

Den 26 april avslutas Viking 18. 

Henrik ”Hoffa” Johansson är kolumnist i Samverkan 112


 

Ambulansmaffian slår till igen

Det är ingen nyhet att många regioner och landsting blöder pengar. Det är inte heller någon nyhet att ambulansberedskapen på många håll i riket lämnar övrigt att önska.

Den viktiga skyddsutrustningen som skapar debatt

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) i Stockholms landsting, lyfte nyligen publikt att det är viktigt att ambulanspersonalen får adekvat skyddsutrustning.

En goltupp i varje kvart

Nu är inte detta en krönika om teologi, utan om förtjänsterna med vissa ritualer och rutiner, om behovet att få stanna upp och skaffa sig perspektiv i tillvaron. När vi stannar upp kan vi ibland bli belönade med återblickar i minnet.

Försämrad ambulansberedskap som främst drabbar sjuka och skadade

Om nu jour vore så tidsenligt så kan man fråga sig varför inte regionens politiska ledning anammat modellen. Jour skulle kunna råda på all tid utom när det stundar fullmäktigemöte och när andra hastigt uppkomna möten sker. Kanske vore det en hälsosam läxa för ledande politiker och chefstjänstemän att själva vara bundna till jour.

Ännu ett bottennapp i läkemedelsfrågan

Då var det tid att bolla läkemedelsfrågan inom ambulanssjukvården bland lagstiftarna.