Region Gotlands märkliga upphandling av ambulanssjukvård


Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning.

Då synes upphandlingen på Gotland vara klar. Jag har studerat olika upphandlingsunderlag så gått jag kunde då några bolag hade begärt en hel del sekretess. Familjeföretaget Samariten, la det lägsta budet på vägburen ambulanssjukvård: 39 937 000,00 SEK.

När det gällde bemanningen av helikoptern så landade budet från Samariten på 5 mille per år medans Falck la 4,7 mille och Premedic 7,2 mille.

Vad som sticker ut en smula och nästan förefaller för bra för att vara sant är budet som Samariten la på en option med pris per månad för extra dagambulans 08:00 – 18:00. Håll i er, budet var 25 000 SEK. Falcks bud var 329 000 SEK och Premedic landade in på 390 000,00 SEK. Jag var tvungen att läsa anbud efter anbud igen, men det osannolikt låga budet på 25 lax stämde.

Jag har funderat en hel del på hur det kan skilja så mycket mellan olika anbud. Visst kan jag räkna ut att Samariten i regel har lite billigare inköp för ambulansfordon och man kan väl med övningstätheten i riket åtminstone kunna tänka sig att det går att räkna hem lite stålar på uteblivna övningar, men när skillnaderna är så pass stora att bolagen kan erbjuda optioner som inte ens täcker lönekostnader för en anställd, så reagerar åtminstone jag. Det finns som jag erfar sakernas tillstånd en tradition att inte använda optioner, så kanske är det mer en samlad rabatt, som beskrivs under raden kostnader för option. Märkligt är det i alla fall! 

När det gäller ambulanssjukvårdarnas vara eller icke vara på Gotland så tolkar jag att det kommer ske en verksamhetsövergång. I det nya avtalet så ska bägge stolarna i ambulanserna bemannas med legitimerade sjuksköterskor. För fast tjänst synes krav om specialistutbildning föreligga. Någon risk- och konsekvensanalys togs aldrig fram i samband med upphandlingen. Regionen saknar även egen prehospital beredskapsförmåga. Får tankarna till det uttrycket agg lägga alla ägg i samma korg. 

25 000 spänn per månad för extra dagambulans 08:00 – 18:00 är ju helt osannolikt lågt.

Nu ska det bli spännande att bryta loss siffrorna och laborera lite, för att få en uppfattning om hur anbuden kommer slå på löneutvecklingen. Man lär så länge man lever…

Anbuden:

Anbudet från Premedic AB: 43 200 000,00 per år för tjänsten vägambulans. När det gäller tjänsten bemanning av sjuksköterska i ambulanshelikopter så var anbudet 7 260 000,00 per år. Option med pris per månad för extra dagambulans 08:00 – 18:00: 390 000,00.

Anbudet från Falck Ambulans AB: 43 603 000,00 per år för tjänsten vägambulans. När det gäller tjänsten bemanning av sjuksköterska i ambulanshelikopter så var anbudet 4 700 000,00 per år. Option med pris per månad för extra dagambulans 08:00 – 18:00: 329 000,00.

Anbudet från Samariten Ambulans AB: 39 937 000,00 per år för tjänsten vägambulans. När det gäller tjänsten bemanning av sjuksköterska i ambulanshelikopter så var anbudet 5 000 000,00 per år. Option med pris per månad för extra dagambulans 08:00 – 18:00: 25 000 kr

Angivna priser i prisbilaga gäller i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. Samtliga ambulansbolag accepterade kraven på kompetens.


 

Region Gotlands mystiska ambulansupphandling

Det sker milt sagt märkliga ting på Gotland just nu. Regionen är nämligen i full färd att upphandla ambulanssjukvård och har langat ut ett upphandlingsdokument som reser en lång rad frågor. Det som förvånar mig mest utöver att regionen vill visa ett antal kollegor på porten, är att det saknas en risk- och konsekvensanalys och en beredskapsöversikt.

7,5 miljoner utan upphandling

Region Örebro Län har betalat 4 450 273 kr exklusive mervärdesskatt till ett ambulansbolag som regionen anlitat med start under våren 2020. Under 2021 har Region Örebro län t o m maj 2021 betalt 3 091 780 kr till samma ambulansbolag. Avtalet med ambulansbolaget har förlängts till och med 2021-08-29. Den som tycker sig ha missat möjligheten att räkna på uppdragen kan se sig över axeln efter svar – det har nämligen inte skett någon upphandling.

När IVO gör en raid!

Jag ögnade nyligen igenom några anmälningar (LEX-Maria) kopplat till befarade brister hos vårdgivare som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utrett/- utreder. Jag fastnade särskilt för ett ärende kopplat till en dataförlust kopplad till journalsystemet FRAPP. Mer om detta lite längre ned.

Svenskt ambulansflyg i fara

Jag läste igår rubriken ”Långa avbrott riskeras i svenskt ambulansflyg” i ett tydligt pressmeddelande från fackföreningen Svensk Pilotförening (SPF). Pressmeddelandet skickades ut den 17 maj. Det är en i många avseende ganska otäck läsning, dels med aspekter kopplade till nationens beredskap, dels till den miljonkarusell som nu snurrar runt med gnissel och brak som ett illa trimmat pariserhjul på ett lerigt nöjesfält.

Skojare emellan

Läste helt nyligen en gammal novell från 1960 om ett gäng skojare i ett så kallat kortgäng, d v s personer som umgicks i kretsar där bland annat spel om stålar ägde rum.